Logo Prewencja

Przeglądy instalacji kominowych.

Żarówka

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

Jeżeli większa częstotliowść usuwania zanieczyszczeń z instalacji kominowych nie wynika warunków eksploatacji, czyszczenie należy przeprowadzić min. raz w roku.

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę, okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Do kontroli są upoważnione osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...