Logo Prewencja

Obowiązki właścicieli budynków dotyczące przestrzegania przepisów ppoż.

Żarówka

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...