Logo Prewencja

Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony ppoż.

Żarówka

Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

Linia

Podstawę uzgodnienia stanowią dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...