Logo Prewencja

Poradnik nie tylko dla strażaków.

darek_b

Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i nawałnic.więcej...Czytaj więcej...

Linia

Apel Komendanta Miejskiego do mieszkańców o nie wypalanie traw.więcej...Czytaj więcej...
Apel Komendanta Miejskiego do mieszkańców o stosowanie czujek dymowych.więcej...Czytaj więcej...

Linia

Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony ppoż.więcej...Czytaj więcej...
Obowiązki właścicieli budynków dotyczące przestrzegania przepisów ppoż.więcej...Czytaj więcej...
Zasady wyposażania budynków w gaśnice.więcej...Czytaj więcej...
Typy obiektów, w których należy zainstalować systemy sygnalizacji pożarowej.więcej...Czytaj więcej...
Przeglądy instalacji kominowych.więcej...Czytaj więcej...
Zasady organizowania imprez masowych.więcej...Czytaj więcej...

Linia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.03.2009r.
(zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
więcej...dok. w formacie PDF
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r.
(ochrona przeciwpożarowa budynków, obiektów budowlanych i terenów)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005r.
(warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia naftowe)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.10.2005r.
(w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez PSP)
więcej...dok. w formacie PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 09.07.2003r.
(bhp przy produkcji, transporcie oraz obrocie materiałami wybuchowymi)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.
(szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
(przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
(uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
(warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2000r.
(warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych i rurociągi)
więcej...dok. w formacie WORDa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999r.
(warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych)
więcej...dok. w formacie WORDa
Ustawa z dn. 27.04.2001r.
(prawo ochrony środowiska)
więcej...dok. w formacie PDF
Ustawa z dn. 07.07.1994r.
(prawo budowlane)
więcej...dok. w formacie WORDa
Ustawa z dn. 24.08.1991r.
(o ochronie przeciwpożarowej)
więcej...dok. w formacie PDF

Linia

Wszelkich informacji na temat prewencji przeciwpożarowej, udziela st. kpt. mgr inż. Mirosław Wieczorek oraz kpt. inż. Kazimierz Szendera.

godziny urzędowania od 7.30-15.30
tel: (32) 4345438/9 wew. 303 lub 304
fax:(32) 4345115.

Linia

Do strony startowej... Na górę strony...