Logo Komenda

Historia Komendy Regulamin Komendy Miejskiej Osoby funkcyjne Majątek Komendy Cywile

Osoby funkcyjne Komendy Miejskiej PSP w Żorach.

Linia

Komendant Miejski

bryg. mgr inż. Grzegorz Fischer

brygadier

g.fischer@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

Komendant Miejski, bryg. mgr inż. Grzegorz Fischer

Linia

Zastępca Komendanta Miejskiego

mł. bryg. mgr inż. Marek Zdziebło

młodszy brygadier

m.zdzieblo@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

Zastępca Komendanta Miejskiego, st.kpt. mgr inż. Marek Zdziebło

Linia

Kierownik sekcji
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st.kpt. mgr inż. Mirosław Wieczorek

starszy kapitan

m.wieczorek@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

Kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych, st.kpt. inż. Mirosław Wieczorek

Linia

Starszy specjalista
ds. kontrolno-rozpoznawczych

kpt. inż. Kazimierz Szendera

kapitan

k.szendera@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych, kpt. inż. Kazimierz Szendera

Linia

Główny Księgowy

mł.kpt. mgr Alina Nowakowska

młodszy kapitan

a.nowakowska@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

Głóny Księgowy, st.ogn. mgr Alina Nowakowska

Linia

PO Kierownika sekcji
ds. organizacyjno-kadrowych

asp. inż. Wojciech Wituła

aspirant

w.witula@kmpspzory.pl wyślij wiadomość

 

Linia

Do strony startowej... Na górę strony...