Logo Aktualności

Strażacy z Żor zorganizowali konferencję o bezpieczeństwie pożarowym w zakładach pracy.

linia

19 listopada 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyła się konferencja pod tematem: "Bezpieczeństwo pożarowe w zakładach pracy". Konferencja została zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Patronat nad Konferencją objęli Senator RP, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło oraz Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha. Konferencja skierowana była przede wszystkim do kierowników zakładów, służb technicznych i inspektorów ds. przeciwpożarowych. Liczny udział w niej wzięli przedstawiciele podmiotów gospodarczych znajdujących się w KSSE S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska, członkowie zrzeszeni w Żorskiej Izbie Gospodarczej, przedstawiciele żorskich urzędów i placówek oświatowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. W konferencji udział wzięli również komendanci miejscy i powiatowi jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze realizujący zadania pionu kontrolno - rozpoznawczego z jednostek PSP woj. śląskiego i dolnośląskiego.
Konferencję otworzył Komendant Miejski PSP w Żorach bryg. Grzegorz Fischer - gospodarz spotkania. Uczestników spotkania przywitał Prezydent Miasta Waldemar Socha, który wskazał na zachowania mieszkańców i działania instytucji miejskich podczas pożaru zakładu NIFCO w Żorach.
W trakcie konferencji zaproszeni specjaliści omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Przybliżyli prawne aspekty w tym obszarze, a także omówili błędy wykonawcze oraz eksploatacyjne.
Podczas konferencji wygłoszono 8 referatów:

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Komendant Miejski PSP w Żorach bryg. Grzegorz Fischer, który podziękował zgromadzonym za liczne przybycie i wyraził nadzieję, że uczestnicy wyjeżdżają z konferencji zadowoleni z poziomu merytorycznego wystąpień. "Jeśli u słuchaczy wzrósł poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - to osiągnięto celu konferencji" - podsumował. Komendant zachęcił jeszcze wszystkich do odwiedzania Żor, także w celach turystycznych i kulturalnych informując jednocześnie o otwieranym wkrótce Pawilonie Ognia i wyjątkowym na skalę europejską Święcie Ogniowym.

Przygotowała: kpt. Aldona Dobrzyńska (KMPSP Żory)

konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.
konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.
konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.
konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.
konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.
konferencja 19.11.2014r. konferencja 19.11.2014r.  

linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...