Logo Aktualności

Zakończenie naboru do pracy - Starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich.

linia

Pani Agnieszka Bała spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. W wyniku postępowania rekrutacyjnego okazała się najlepszą kandydatką, wykazując się doświadczeniem i wiedzą merytoryczną wymaganą na ww. stanowisku. W ocenie komisji kwalifikacyjnej jest najlepszym kandydatem na wyżej wymienione stanowisko.

KOMENDANT MIEJSKI
bryg. mgr inż. Grzegorz Fischer

linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...