Logo Aktualności

Wynik naboru

linia

W wyniku przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta (docelowo dyspozytor) stwierdza się, że kandydatem do służby jest p. Tomasz Łobos.

Na liście rezerwowej znajdują się Panowie (w kolejności alfabetycznej):
1. Biegonek Adrian
2. Kazimierski Dawid

Ważność listy rezerwowej (naboru) określa się do 31 marca 2013 r.

linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...