Logo Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych.

Linia

Zapobiegajmy pożarom.

Dnia 19 marca 2009 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Mirosław Wieczorek - przewodniczący,
 2. Sławomir Jędrzejczyk - Stowarzyszenie *Bezpieczne Miasto* w Żorach,
 3. Hanna Brocka - Fojcik - Urząd Miasta Żory Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 4. Bartłomiej Śniegula - KM PSP Żory,
 5. Mirosław Orłowski - OSP Żory,
 6. Aldona Dobrzyńska - KM PSP Żory - sekretarz,

dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przy ul. Ogniowej 10 na Konkurs Plastyczny pt.: *Zapobiegajmy Pożarom*. Ogółem na konkurs napłynęło 119 prac plastycznych w sześciu grupach wiekowych.

Na podstawie założeń programowo-organizacyjnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego *Zapobiegajmy Pożarom* określonych przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP komisja dokonała oceny prac i postanowiła wyróżnić następujące prace:

I grupa - przedszkola (25 prac):

II grupa - szkoła podstawowa klasy I - III (37 prac):

III grupa - szkoła podstawowa klasy IV - VI (7 prac):

Nie przyznano wyróżnienia.

IV grupa - gimnazjum (36 prac):

V grupa - szkoły ponadpodstawowe (14 prac):

VI grupa - dorośli (1 praca):

Nie przyznano wyróżnienia.

Dodatkowo komisja wnioskuje o przesłanie na szczebel wojewódzki wszystkich nagrodzonych prac w każdej grupie wiekowej. Komisja dokonała ogólnej oceny konkursu wyrażając uznanie za różnorodność prac, duży zakres tematyczny oraz dużą ilość nadesłanych prac.

praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna

Linia

Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga.

Dnia 19 marca 2009 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Mirosław Wieczorek - przewodniczący,
 2. Sławomir Jędrzejczyk - Stowarzyszenie *Bezpieczne Miasto* w Żorach,
 3. Hanna Brocka - Fojcik - Urząd Miasta Żory Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
 4. Bartłomiej Śniegula - KM PSP Żory,
 5. Mirosław Orłowski - OSP Żory,
 6. Aldona Dobrzyńska - KM PSP Żory - sekretarz

dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przy ul. Ogniowej 10 na Konkurs Plastyczny pt.: *Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga*. Ogółem na konkurs napłynęło 63 prace plastyczne w trzech grupach wiekowych.

Na podstawie założeń programowo-organizacyjnych organizatora Konkursu Plastycznego pt.: *Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga*, określonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cywilnej Kraju komisja dokonała oceny prac w czterech grupach wiekowych i postanowiła wyróżnić następujące prace:

I grupa - ( 33 prace):

Komisja nie przyznała nagród za miejsca 1, 2 i 3.

Wyróżniono cztery prace:

II grupa - (14 prac):

III grupa - (16 prac):

Dodatkowo komisja wnioskuje o przesłanie na szczebel wojewódzki wszystkich nagrodzonych prac w każdej grupie wiekowej. Komisja dokonała ogólnej oceny konkursu wyrażając uznanie za różnorodność prac, duży zakres tematyczny oraz dużą ilość nadesłanych prac.

praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna praca plastyczna
praca plastyczna praca plastyczna

Linia

Informujemy, że nagrody zostaną przyznane w miesiącu maju, podczas obchodów *Dnia Ziemi*. Wszystkie osoby, które zostały wyróznione, zostaną powiadomione telefoniczne o dokładnej dacie uroczystości.

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...