Logo Aktualności

Czad - cichy zabójca.
Apel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Marka Rączki.

Linia

W okresie jesienno-zimowym Państwowa Straż Pożarna, notuje zwiększoną ilość in-terwencji do pożarów powstałych od niesprawnych urządzeń grzewczo-kominowych. Często, przyczyną pożaru jest brak okresowej konserwacji przewodów kominowych oraz ich kontroli. Dlatego też, apelujemy aby przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.06.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2006 roku Nr 80, poz. 563), przewody kominowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze powinny być czyszczone w następujących częstotliwościach:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych, może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach (mistrz lub czeladnik kominiarski).

Ponadto zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) przewody kominowe winny być poddawane okresowej kontroli ich sprawności, minimum jeden raz w roku, a czynności te powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza wzawodzie kominiarskim.

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lokali mieszkalnych apelujemy, by przestrzegać przepisy przeciwpożarowe i budowlane, a prace dotyczące kominiarstwa powierzać do wykonania osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych.

Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st.bryg. Marek Rączka

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...