Logo Aktualności

Lista kandydatów od st. referenta do st. specjalisty
na stanowisko: Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
(umowa na zastępstwo).

Linia

W dniu 1 grudnia 2008r. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Żorach Rozkazem nr 8/2007 z dnia 09 lipca 2007r. w składzie: Piotr Galbarczyk, Andrzej Sarba, Ździebło Marek i Tatiana Musielak dokonała otwarcia i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku cywilnym w korpusie służby cywilnej jako kwatermistrz - umowa na zastępstwo. Ogółem dokumenty złożyło 4 (cztery) osoby. Po dokonaniu sprawdzenia dokumentów aplikacyjnych Komisja stwierdziła, że do dalszego etapu naboru zakwalifikowały się osoby:

Lista kandydatów zostanie upowszechniona w dniu 1 grudnia 2008r. Lista zostanie umieszczona w Biuletynie służby cywilnej, na tablicy ogłoszeń tutejszej komendy a także na stronie www komendy. Dalszy etap naboru z powodu małej ilości kandydatów będzie przeprowadzony w formie rozmowy kwalifikacyjnej - który odbędzie się w dniu 5 grudnia br. o godzinie 10-tej.

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...