Logo Aktualności

Uroczysty Dzień Strażaka.

Linia

Jak co roku, żorscy strażacy zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Tym razem miało to miejsce na rynku miejskim w Żorach. Podczas ceremonii wręczono strażakom awanse oraz odznaczenia, a po jej zakończeniu mieszkańcy miasta mogli zapoznać się z wyposażeniem samochodów pożarniczych.

Linia

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zawiązku OSP RP woj. Śląskiego odznaczeni zostali:

Podczas uroczystości Panu Waldemarowi SOCHA wręczono Złotą Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", którą nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.04.2007r. Odznaczenie wręczył bryg. Marek Rączka - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Linia

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 1/2007 z dnia 18.04.2007r. nadał z dniem 04.05.2007r. stopień ASPIRANTA Panom:

Linia

Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach rozkazami personalnymi nr 8 i 9/2007 z dnia 13.04.2007r. nadał z dniem 04.05.2007r. stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA Panom:

OGNIOMISTRZA Paniom:

Akty nadania stopnia wręczył bryg. Marek Rączka - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Katowicach.

Linia

Komendant Miejski PSP w Żorach rozkazem nr 6/2007 z dnia 02.05.2007r. nadał z dniem 04.05.2007r. stopień STARSZEGO STRAŻAKA Panom:

Akty nadania wręczył Komendant Miejski PSP w Żorach bryg. mgr Zenon Skowron.

Linia

Z dniem 04.05.2007r. do stopnia BRYGADIERA awansował Komendant Miejski PSP w Żorach mł.bryg. mgr Zenon SKOWRON, któremu akt nadania stopnia wręczono podczas uroczystych wojewódzkich (woj. Śląskiego) obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w westybulu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 8 maja.

Natomiast kpt. mgr Henryk TLAŁKA w dniu 10 maja br. podczas uroczystych centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się na Wawelu w Krakowie, został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka Dzień Strażaka
Dzień Strażaka Dzień Strażaka

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...